0

Acupunctuurpunten hand

Deze cycli zijn: eng-cyclus.KO-cyclus -cyclus de sheng-cyclus: Het vuur (denk aan de oerknal) bracht de aarde voort. De aarde bevat metaal. Metaal zit in water en brengt dit dus voort. Het water zorgt voor voeding van de bomen en brengt dus hout voort en als hout wordt aangestoken ontstaat er weer vuur. Zie de cirkel in het figuur (blauw). De ko-cyclus: de kontrole-cyclus. Ook volgens deze cyclus hebben de elementen een relatie met elkaar. Vuur smelt het metaal, metaal (een bijl bijvoorbeeld) hakt hout, hout bedekt (controleert) de aarde, aarde controleert het water (denk aan de duinen) en het water beheerst het vuur (groen). De mo-cyclus: Dit is de cyclus der verachting. Deze cyclus loopt tegen de ko-cyclus. De mo-cyclus gaat lopen als de kontrole-cyclus verstoord is, dus als bijvoorbeeld het vuur zo hevig is, dat het water het niet blussen kan of als het metaal te bot is om het hout te hakken. In dit geval is er dus sprake prevage van een ziekteproces (rood). De meridianen, die bij de elementen geplaatst staan, hebben op dezelfde manier een relatie met elkaar.

acupunctuurpunten hand

Yin en Yang

Deze lopen op het lichaam aan de buikzijde en aan de binnenzijde van de ledematen. Du, dri, ma, di, bla en ga zijn de yang meridianen. Zij lopen op het lichaam aan de rugzijde en aan de buitenzijde van de ledematen. Het lichaam wordt voorgesteld als een weerspiegeling van het omniversum. Zoals de elementen verband houden met elkaar, zo houden ook de organen in het lichaam verband met elkaar. Voor ons is te begrijpen, dat bijvoorbeeld de Blaas-en nier-meridiaan onder het element water vallen. Dat de hart- en Kringloop-meridiaan(denk aan Bloedsomloop) bij het element vuur horen, is ook nog wel te begrijpen. Maar de rest weekdieren wordt een stuk lastiger. Wat hebben de galblaas- en levermeridiaan met het element hout te maken? Dit deel van de klassieke acupunctuur moeten we dus aannemen. De vijf elementen houden door middel van drie cycli verband met elkaar.

acupunctuurpunten hand

energie balans. Het Yin en Yang teken kent iedereen vast wel: Yin staat voor het donkere deel, het negatieve, het energietekort, het "vrouwelijke. Elk lichaam bevat evenveel Yin als Yang. Om nu een totaal evenwicht te symboliseren zie je op het Yin- yang teken, dat er Yin (kleine zwarte cirkel) in Yang zit en Yang (kleine witte cirkel) in Yin. Hoe houden de meridianen nu verband met elkaar? De chinezen onderscheiden 5 elementen, namelijk: vuur, aarde, metaal, water en hout. Bij elk van deze elementen behoren meridianen. De yinmeridianen staan aan de binnenzijde van het figuur, de yangmeridianen staan aan de buitenzijde. Zoals te zien is, zijn ha, kri, mi, lo, ni en le de yin meridianen.

Basisjaar: de fundamenten van de chinese geneeswijzen

Acupunctuur soenen Acupunctuur

De lever meridiaan loopt van de laser achtervoet naar de borst. De long meridiaan loopt weer van de borst naar de voorvoet. De dikke darm meridiaan loopt van de voorvoet naar het hoofd. De maag meridiaan loopt van het hoofd naar de achtervoet. De milt meridiaan loopt van de achtervoet naar de borst. Er is een duidelijk patroon zichtbaar. De hartmeridiaan loopt, vervolgopleiding net als de Kringloop meridiaan en de long meridiaan van de borst naar de voorvoet. Zij lopen dus dezelfde richting uit, maar lopen wel op andere plaatsen van de borst naar de voorvoet. Bij de andere meridianen kun je ook zien, dat dezelfde richting wordt gevolgd, maar ook daar geldt, dat de banen op andere plaatsen lopen. Kort samengevat, kun je zeggen dat: ha-kri-lo: lopen van borst naar voorvoet du-dri-di: lopen van voorvoet naar hoofd Bla-ga-ma: lopen van hoofd naar achtervoet ni-le-mi: lopen van achtervoet naar borst naast de hoofdmeridianen kent men ook de zogenaamde twee wondermeridianen.

De energie stroomt via de hart meridiaan, dunne darm meridiaan, Blaas meridiaan, nier meridiaan, Kringloop meridiaan, Drievoudige verwarmer meridiaan, galblaas meridiaan, levermeridiaan, long meridiaan, dikke darm meridiaan, maag meridiaan naar de milt meridiaan. Van daaruit gaat de energie weer naar de hart meridiaan. Deze hoofdmeridianen bevinden zich zowel in de linker helft van het lichaam als in de rechter helft. Ze lopen gespiegeld ten opzichte van elkaar. De hart meridiaan loopt van de borst naar de voorvoet. De dunne darm meridiaan loopt van de voorvoet naar het hoofd. De blaasmeridiaan loopt van het hoofd naar de achtervoet. De nier meridiaan loopt van de achtervoet naar de borst. De kringloop meridiaan loopt van de borst weer naar de voorvoet. De drievoudige verwarmer meridiaan loopt van de voorvoet naar het hoofd. De galblaas meridiaan loopt van het hoofd naar de achtervoet.

Oothandel acupuncture meridian map

Bij een teveel aan energie kan er sprake zijn van roodheid, zweten, knallende hoofdpijn, rode hoofden etc. Hoe is cream dit nu te genezen? Op deze banen liggen punten. Dit zijn de zogenaamde acupunctuurpunten. Door nu bepaalde punten aan te prikken, is de levensenergie te verschuiven. Belangrijke meridianen zijn de zogenaamde 12 hoofdmeridianen. Deze meridianen hebben namen van organen gekregen. In de onderstaande tabel zijn de namen van de hoofdmeridianen aangegeven en het aantal acupunctuurpunten dat zich op die meridiaan bevindt. Meridiaan, relatie met orgaan aantal acupunctuurpunten, ha hart 9, du dunne darm 19, bla blaas 67, ni nier. Kri kringloop (bloedsomloop) 9, dri drievoudige verwarmer (energie die vrijkomt uit de voeding) 23, ga galblaas 44 le lever 14 lo longen 11 di dikke darm 20 ma maag 45 mi milt 21 Volgens een vaste volgorde loopt de Tchi door deze meridianen heen. In 24 uur is de levensenergie door al deze meridianen gegaan. acupunctuurpunten hand

Acupunctuur uitgebreid ( naar boven klassieke acupunctuur. Moderne acupunctuur afvallen en wetenschappelijk onderzoek (naar beneden toepassingsmogelijkheden (naar beneden voor welke aandoeningen is acupunctuur te gebruiken? (naar beneden acupunctuur is een geneeswijze, die ontstaan is in peeling China. Acupunctuur komt van Acusnaald en Pungeresteken. Letterlijk betekent Acupunctuur dus "naaldstekerij. Vroeger werd acupunctuur voornamelijk preventief toegepast, tegenwoordig juist voornamelijk als therapie. Omdat de Chinese cultuur totaal verschillend is van de westerse, is het voor westerlingen niet gemakkelijk deze filosofie te begrijpen. Daarom ook is er hier in het westen veel onderzoek naar de werking van de acupunctuur gedaan. De zogenaamde "Klassieke acupunctuur beschrijft de Chinese denkwijze. Hierbij gaat men er van uit, dat een gezond lichaam in energie-evenwicht. Bij ziekte is er sprake van een energietekort en/of een energieteveel. Voorbeelden van een energietekort zijn: moeheid, ernstige haaruitval, futloosheid, veel slapen, verlammingsverschijnselen, artrose etc.

Chi neng qigong

Hoe kan een history ziekte nu worden genezen? Bij een energieteveel moet de energie worden afgevoerd en bij een energietekort moet de energie juist worden aangevuld. Dit kan worden bereikt door in de zogenaamde acupunctuurpunten, die op de meridianen liggen, naalden te prikken. Hierdoor kan de levensenergie verschoven worden. De acupunctuurbehandeling zorgt er voor dat er weer een energie-evenwicht ontstaat. En een lichaam in energie-evenwicht is een gezond lichaam! Naast de "klassieke acupunctuur is hier in het westen de "moderne acupunctuur ontstaan. In de reguliere diergeneeskunde is het belangrijk om aan de hand van uitgebreid onderzoek te bewijzen, dat een bepaald middel werkt. Door middel van allerlei onderzoeken heeft men de werking van diverse acupunctuurpunten kunnen aantonen. Acupunctuur is dus helemaal niet zo alternatief! Het werkt heel goed en dat blijkt wel uit het feit, dat diverse de acupunctuurbehandelingen geheel of gedeeltelijk vergoeden.

acupunctuurpunten hand

Hier ziet u het clinic Yin-Yang teken: Yin staat voor het donkere deel, het negatieve, het energietekort, het "vrouwelijke. Yang staat voor het lichte deel, het positieve, het energieteveel, het "mannelijke. In elk lichaam huidzorg bevindt zich zowel Yin als Yang. De levensenergie, tchi genaamd, stroomt door banen in het lichaam. Deze banen worden meridianen genoemd. Als de energie goed rond stroomt, is een lichaam in energie evenwicht. Als de energiestroom wordt verstoord ontstaan er ziektes. Bij ziekte kan er sprake zijn van een energietekort en/of een energieteveel. Dit is niet moeilijk voor te stellen: moeheid, koude ledematen, ernstige haaruitval, futloosheid, veel slapen, verlammingsverschijnselen, artrose etc. Zijn voorbeelden van een energietekort. Bij een energieteveel kan worden gedacht aan ontstekingen, zweten, roodheid etc.

Veel gebruikte acupunctuurpunten

Vorige, volgende 15 ga naar Pagina. Bekijk: Sorteren op: Beste overeenkomst, vorige 1 Volgende. Acupunctuur beknopt, acupunctuur uitgebreid ( naar beneden acupunctuur beknopt, acupunctuur is huiduitslag een geneeswijze, die ontstaan is in China. Al in 2800 voor Christus beschreef men de toepassing van de acupunctuur. Acupunctuur komt van Acusnaald en Pungeresteken, letterlijk betekent het dus "naaldstekerij. Vroeger werd acupunctuur voornamelijk preventief (dus om te voorkomen dat men ziek werd) toegepast, tegenwoordig vooral als therapie. De chinezen hebben over de acupunctuur een eigen filosofie. "klassieke acupunctuur beschrijft de Chinese denkwijze. Chinezen gaan er van uit dat een gezond lichaam in energie-evenwicht. Yin en Yang symboliseren deze energiebalans.

Acupunctuurpunten hand
Rated 4/5 based on 863 reviews
SHARE

acupunctuurpunten hand Opodo, Mon, June, 04, 2018

'Eetbare wilde planten gaat over de étbare natuur, dus niet over giftige of oneetbare of geneeskrachtige of tuinplanten. 't Is maandag en het is april, Uw kruis stond opgericht, ik mag met heel de wereld mee staan blinken in een witte zee van zuiverheid en licht. " Tell me baby released next, also topped the charts in 2006.

acupunctuurpunten hand Tehan, Mon, June, 04, 2018

#mrbbq #aycekbbq #sogood #getinmybelly The chicken wings that won the hearts of many. " Hump de bump " was planned to be the next single for the us, canada, and Australia only, but due to positive feedback from the music video, it was released as a worldwide single in may 2007. #4 doe een korte dynamische warming up Vrijwel iedereen die sport weet dat het doen van een warming up een goed idee. # *où écouter loïs le van* * Vendredi 12 janvier à 21h au studio de lErmitage à paris (75j embed XxzWp3hfiek bounce 4 c3A020rC3A9C3A9couter bounce 4 c3A020rC3A9C3A9couter bounce 4 c3A020rC3A9C3A9couter - réalisé par : vivian Lecuivre00:54:49L'actualité du jazz : Ron Miles, un homme durée. 'do wear a crew- neck.

acupunctuurpunten hand Myteh, Mon, June, 04, 2018

'maar het is al 12 uur geweest, dat is toch geen ontbijt meer' l Jawel, het woord breakfast stampt af van 'break your fast'. # *où écouter Tom Harrell* * du mardi 16 au dimanche 21 janvier à 20h30 et 22h30 au village vanguard(m/schedule) à *New York (usa tom Harrell (trompette) Jaleel Shaw (saxophone alto) Danny Grissett (piano) Ugonna okegwo (basse) joe dyson (batterie) bounce 4 c3A020rC3A9C3A9couter bounce. 's Ochtends heb ik vrijwel geen pijn, maar rond het einde van de middag/het begin van de avond speelt vaak een zeurende pijn met een aantal heftige steken. 't is soms een wreed stuk zoden. 't haagsch Snoephuis - zoet lief, daar moet je zijn.

acupunctuurpunten hand Fabak, Mon, June, 04, 2018

" Stadium Arcadium review". # *où écouter Lucky peterson* * dimanche 15 et lundi 16 octobre à 19h30 et 21h30 au duc des Lombards(p?id_prog7486) à *Paris (75 pour la sortie de son nouvel album"Tribute to jimmy Smith" Lucky peterson (orgue, chant ) Kelyn Crapp (guitare) Nicolas Folmer. #cafepotsdam #asliceofbritain #mushrooms #tofu #megasandwich #salat Thank you lord ànd thank you for choosing @gotorulosplace.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: